ტელ: 593221132
skolakandidi@gmail.com
გამოქვეყნებულია 30-05-2012, 20:33
საატესტატო (CAT) გამოცდებ?ს შედეგებ?
გამოქვეყნებულია 20-05-2012, 18:53
დღეს საატესტატო გამოცდებ?ს პ?რველ? დღეა.
გამოქვეყნებულია 20-05-2012, 18:50
19/20 მა?სს სკოლა „ კანდ?დშ?“ და?წყო მე-12 კლასელთათვ?ს „პრეტესტ?“. ვემზადებ?თ საატესატო (CAT) გამოცდებ?სათვ?ს. წარმატებებს ვუსურვებთ ჩვენს მოსწავლეებს!
გამოქვეყნებულია 20-05-2012, 18:49
სკოლა „კანდ?დ?“ ჩაერთო ბავშვთა ფეხბურთ?ს მსოფლ?ო ჩემპ?ონატ?ს შესარჩევ ტურნ?რებშ? და წარმოადგ?ნა გოგონათა და ვაჟთა გუნდ? .
გამოქვეყნებულია 5-05-2012, 14:38
30 აპრ?ლს სკოლ?ს მოსწავლეთა თვ?თმმართველობ?ს წევრებმა ლელა ქუხ?ლავამ და სალომე ჯ?შკარ?ანმა დ?რექც??ს დახმარებ?თ სკოლ?ს ფო?ეშ? მოაწყვეს ხელნაკეთ? თოჯ?ნებ?ს გამოფენა , რომელშ?ც მონაწ?ლეობას ?ღებდნენ სკოლა ,,კანდ?დ?ს’’ მოსწავლეებ?.
გამოქვეყნებულია 5-05-2012, 14:36
28 აპრ?ლს ?ვანე ჯავახ?შვ?ლ?ს სახელობ?ს თბ?ლ?ს?ს სახელმწ?ფო უნ?ვერს?ტეტმა ,,საბავშვო უნ?ვერს?ტეტ?’’ ზუსტ და საბუნებ?სმეტყველო მეცნ?ერებათა ფაკულტეტმა დ?დ სააქტო დარბაზშ? ჩაატარა ,,ვ?ქტორ?ნა2012 ?’ ზუსტ და საბუნებ?სმეტყველო საგნებშ? :ფ?ზ?კა ,ქ?მ?ა,ბ?ოლოგ?ა,მათემატ?კა და გეოგრაფ?ა X-XII კლასებშ?, რომლშ?ც მონაწ?ლეობას ?ღებდა ჩვენ? სკოლ?ს გუნდ? ,,კანდ?დ?’’ .
გამოქვეყნებულია 5-05-2012, 14:33
2012 წლ?ს 4 მარტს ორგან?ზაც?ა ,,კ?ნგსმა’’ ?ნგლ?სურ ენაშ? და?წყო ოლ?მპ?ადა, რომელშ?ც ჩვენ? სკოლაც ჩერთო.
გამოქვეყნებულია 5-05-2012, 14:31
23 აპრ?ლს გამოვლ?ნდნენ ოლ?მპ?ადა ,,ევერესტშ? ?’ მათემატ?კაშ? III ტურშ? გადასულ? სკოლა ,,კანდ?დ?ს ?’ მოსწავლეებ?.
გამოქვეყნებულია 2-05-2012, 12:50
22 აპრ?ლს მოსწავლეთა თვ?თმმართველობ?ს წევრებმა :გ?ორგ? გუმბერ?ძემ, საბა კვ?ჟ?ნაძემ და ზვ?ად? გეგუჩაძემ სკოლ?ს დ?რექც??სა და სპორტ?ს მასწავლებლ?ს ,გ?გ? სარჯველაძ?ს დახმარებ?თ და?წყეს საფეხბურთო ტურნ?რ? .ტურნ?რშ? მონაწ?ლეობას ?ღებენ X ბ ,XI ა და XI ბ კლას?ს მოსწავლეებ? . გამარჯვებულ გუნდს სკოლ?ს დ?რექც??სგან გადაეცემა 100 ლარ? , სკოლ?ს თას? და სამახსოვრო დ?პლომებ?.
გამოქვეყნებულია 2-05-2012, 11:33
ჩატარდა საჩვენებელ? გაკვეთ?ლ? ბუნებაშ? 6(ბ) კლასშ? პედაგოგ ეკატერ?ნე მოლაშხ?ას ხელმძღვანელობ?თ. გაკვეთ?ლ?ს თემა გახლდათ - ჩვენ? ლაბორატორ?ა,
გაკვეთ?ლზე აქტ?ურად ?ქნა გამოყენებულ? სკოლაშ? არსებულ? ლაბორატორ?ა . ბავშვებ? დამოუკ?დებლად ასრულებდნენ სხვადასხვა ტ?პ?ს დავალებებს , ?ცოდნენ ლაბორატორ?აშ? მოქცევ?ს წესებ?.

kandidi
გამოკითხვა
მოგწონთ ვებ-გვერდის დიზაინი?
კი
არა

 
ბმულები
არქივი
ნოემბერი 2018 (4)
ოქტომბერი 2018 (4)
სექტემბერი 2018 (3)
აგვისტო 2018 (2)
ივლისი 2018 (3)
ივნისი 2018 (5)