ტელ: 593221132
skolakandidi@gmail.com
გამოქვეყნებულია 10-06-2013, 16:38
10 ?ვნ?სს გეოგრაფ??ს მასწავლებელმა დ?ანა კორაშვ?ლმა ჩაატარა ღ?ა გაკვეთ?ლ? VII ა და VII ბ კლასებშ? .
გამოქვეყნებულია 10-06-2013, 16:35
7?ვნ?სს ეკა მაძღარაშვ?ლმა Iა კლასშ? ?ნფორმაც?ულ-საკომუნ?კაც?ო ტექნოლოგ?ებშ? ჩაატარა ღ?ა გაკვეთ?ლ?.
გამოქვეყნებულია 10-06-2013, 16:33
6 ?ვნ?სს თამ?ლა პა?ჭაძემ და ხათუნა ლომ?ძემ VIII კლასშ? ჩაატარეს ?ნტეგრ?რებულ? გაკვეთლ? ქ?მ?ა ,ფ?ზ?კა და ბ?ოლოგ?აშ?.
გამოქვეყნებულია 10-06-2013, 16:29
30 მა?სს მა?ა მერაბ?შვ?ლმა VIII კლასშ? ჩაატარა ღ?ა გაკვეთ?ლ? თემაზე ,, პ?თაგორას თეორემა’’ .
გამოქვეყნებულია 10-06-2013, 16:14
27 მა?სს საქართველოს ეროვნულმა უნ?ვერს?ტეტმა დააჯ?ლდოვა 28 აპრ?ლს მათ? ?ნ?ც?ატ?ვ?თ ჩატარებულ? მათემატ?კურ? ოლ?მპ?ად?ს ,,?ნტელექტ?ს’’ III ტურ?ს გამარჯვებულებ? და ფ?ნალ?სტებ?.
გამოქვეყნებულია 10-06-2013, 16:10
სკოლა ,,კანდ?დმა ?’ 26 მა?სს საქართველოს დამოუკ?დებლობ?ს დღეს “არტჰოლშ?” ტრად?ც??სამებრ წარმოადგ?ნა სკოლ?ს საანგარ?შო კონცერტ? ,რომელშ?ც მონაწ?ლეობას ღებულობდნენ სკოლა ,,კანდ?დ?ს’’ მოსწავლეებ? I კლას?დან X კლას?ს ჩათვლ?თ
გამოქვეყნებულია 10-06-2013, 16:05
25 მა?სს შემოქმედ-ნ?ჭ?ერ ახალგაზრდათა რესპუბლ?კურ? ფედერაც??ს ?ნ?ც?ატ?ვ?თ ჩატარდა ნორჩ ?ნტელექტუალთა რეგ?ონალურ? კონკურს? ,რომელშ?ც მონაწ?ლეობა მ??ღეს სკოლა ,,კანდ?დ?ს’’ მოსწავლეებმა .
გამოქვეყნებულია 10-06-2013, 16:04
23 მა?სს VII ბ კლასშ? ჩატარდა ?ნტეგრ?რებულ? გაკვეთ?ლ? ქართულსა და ?სტორ?აშ? თემაზე:თორნ?კე ერ?სთავ? და X საუკუნ?ს საქართველო
გამოქვეყნებულია 10-06-2013, 16:03
21 მა?სს IV ბ კლასშ? ეკა აბრამ?შვ?ლმა ?ნგლ?სურ ენაშ? ჩაატარა ღ?ა გაკვეთ?ლ? თემაზე :,,მსოფლ?ო ღ?რსშესან?შნაობებ?’’
გამოქვეყნებულია 10-06-2013, 16:02
2მა?სს ევროპ?ს კვ?რეულთან დაკავშ?რებ?თ,შპს ,,კანდ?დ?“საშუალო სკოლამ მონაწ?ლეობა მ??ღო ,,საქართველოს განათლებ?სა და მეცნ?ერებ?ს სამ?ნ?სტროს“ მ?ერ დაგეგმ?ლ სასკოლო კონკურსებშ?:
1) ნახატებ?ს კონკურს? VII-XII კლ მოსწავლეებ?სათვ?ს თემაზე ,,საქართველო ევროპულ? ქვეყანა“
2) ფოტოებ?ს კონკურს? VII-XII კლ მოსწავლეებ?სათვ?ს თემაზე ,,საქართველო ევროპულ? ქვეყანა“
3) ესეებ?ს კონკურს? VII-XII კლ მოსწავლეებ?სათვ?ს თემაზე: ,,ჩემ? ევროპულ? ფასეულობებ?“

kandidi
გამოკითხვა
მოგწონთ ვებ-გვერდის დიზაინი?
კი
არა

 
ბმულები
არქივი
ნოემბერი 2018 (4)
ოქტომბერი 2018 (4)
სექტემბერი 2018 (3)
აგვისტო 2018 (2)
ივლისი 2018 (3)
ივნისი 2018 (5)