ტელ: 593221132
skolakandidi@gmail.com
სკოლის ისტორია
border
21-წლიანი არსებობის მანძილზე საშუალო სკოლა "კანდიდს" აქვს კარგი დინამიკა, ჰყავს ზრდადი კონტიგენტი. სკოლა ფუნქციონირებს ორ სხვადასხვა კორპუსში, რომელთაგანაც ერთი დაწყებით საფეხურს, I-IVკლასებს ემსახურება და მეორე- ადმინისტარაციული კორპუსი - V-XII კლასებს.

გაცვლითი პროგრამების განხორციელება სხვადასხვა ქვეყნის სასწავლებლებთან ჩვენთვის პრიორიტეტულია, ვცდილობთ, ფეხი ავუწყოთ ყველა სიახლესა და თანამედროვე გამოწვევებს . ჩვენი სკოლის მოსწავლეები სისტემატურად ღებულობენ მონაწილეობას სხვადასხვა ოლიმპიადებსა და კონკურსებში, წარმატებით აბარებენ როგორც შიდა სასკოლო, ასევე ეროვნულ გამოცდებს.
სკოლა მზრუნველობას უწევს სოციალურად დაუცველ და ობოლ ბავშვებს, რითაც საშუალებას აძლევს ყველა მოსწავლეს, თანაბარ პირობებში ისწავლონ მაღალ დონეზე.
სკოლაში შექმნილია გახანგრძლივებული ჯგუფები(I-VIკლასებში) და გაკვეთილებს ასწავლიან ადგილზე.
სკოლას ჰყავს ფსიქოლოგი, რომელიც ბავშვებთან მუშაობს როგორც ინდივიდუალური, ისე ჯგუფური მუშაობის პრინციპით.
იგრძნობა მეგობრული და სასიამოვნო გარემო.
ტარდება როგორც სემესტრული,ასევე წლიური რეიტინგული/დიაგნოსტიკური წერები, რომელთა შედეგებზე დაყრდნობით მოსწავლის აკადემიური მაჩვენებლების გასაუმჯობესებლად ტარდება მთელი რიგი ღონისძიებები.
მოსწავლეთა თვითმართევლობა აქტიურადაა ჩართული სასკოლო ცხოვრებაში: ქმნის სხვადსხვა სახის კლუბებს, გამოდის ინიციატივებით, აწყობს ინტელექტუალურ შეჯიბრებებს და საქველმოქმედო ღონისძიებებს, ზრუნავს სკოლის განვითარებაზე...
ყოველი წლის ბოლოს სკოლა აწყობს გამოსაშვებ ღონისძიებას , სადაც ბავშვები ავლენენ საკუთარ უნარებსა და შესაძლებლობებს ხელოვნების ნებისმიერ სფეროში.
ასევე აქტიურად ტარდება ექსკურსიები, სპორტული შეჯიბრერები, შემეცნებითი სახის ღონისძიებები.
გადაწყვეტილებები მიიღება პედსაბჭოსა და სკოლის თვითმმართველობასთან შეთანხმებით.
ჩვენ უდიდეს დროსა და ენერგიას ვუთმობთ ყველა მოსწავლეს, მშობელთა აზრი და რჩევები ჩვენთვის პრიორიტეტულია.
ამასთანავე რეგულარულად ვაწვდით მშობლებს მოსწავლეთა აკადემიურ მოსწრებასთან დაკავშირებით ობიექტურ და დეტალურ ინფორმაციას.
ყოველდღიურად ვაფასებთ მოსწავლის სკოლაში მიღწეულ წარმატებას.
საშუალო სკოლა "კანდიდის" ორივე შენობა გათვლილია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების საჭიროებებზე, კერძოდ, აღჭურვილია უახლესი ტექნოლოგიებით (კომპიუტერებით, პროექტორებით) ,ცენტრალური გათბობით, ვიდეო სათვალთვალო კამერებით, საევაკუაციო გეგმით, ალტერნატიული(სახანძრო და სხვა) გასასვლელებით. კლასები დაკომპლექტებულია სწორხაზოვნად.ყველა კლასი ბუნებრივად ნათდება ასევე ელექტრო ენერგიითაც (საჭიროერბის შემთხვევაში). არსებობს- დირექტორის,მასწავლებლების და ექთნის კაბინეტები, კომპიუტერული და საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიები, სპორტული დარბაზები, და საპირფარეშოები, აგრეთვე ინდივიდუალური საპირფარეშო ინკლუზიურ მოსწავლეთათვის, რომელთათვისაც ასევე გათვალისწინებულია პანდუსები სკოლის შესასვლელებთან და დამატებითი პანდუსები კიბის უჯრედებისთვის . ორივე კორპუსის IIსართულზე მდებარეობს კლასკომპლექტები ,სადაც იგეგმება ინტეგრირებული გაკვეთილები, ფუნქციონირებს ბიბლიოთეკები. ორივე შენობის ეზო დაცულია და განთავსებულია სპორტული მოედნები.
ჩვენი სკოლის საქმიანობა გამჭვირვალეა! ადმინისტრაციის ყველა თანამშრომლის კარი მუდმივად ღიაა თქვენთვის.
kandidi
გამოკითხვა
მოგწონთ ვებ-გვერდის დიზაინი?
კი
არა

 
ბმულები
არქივი
მაისი 2022 (13)
აპრილი 2022 (19)
მარტი 2022 (9)
თებერვალი 2022 (9)
იანვარი 2022 (10)
დეკემბერი 2021 (34)