ტელ: 593221132
skolakandidi@gmail.com
დირექცია
border
დირექცია
მარინე ქვრივიშვილი
border
თანამდებობა: დირექტორი
დაბ: ქ. თბილისი 05/15/1957 წ.
განათლება:
border
1974-1977 წ. ვ. სარაჯიშვილის სახელობის კონსერვატორიის ნიჭიერთა ათწლედი
1975-1981 წ. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი. ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
სამუშაო გამოცდილება:
border
1981-1991 წ. ქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის რაიონის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. მეთოდისტის თანამდებობით.
1991-2010 წ. ქ. თბილისის 191-ე საშუალო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის უმაღლესი კატეგორიის პედაგოგი.
1997-2000 წ. ქ. თბილისის გლდანი-ნაძალადევის რაიონის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დირექტორი
2000 წლიდან შპს „კანდიდი“ საშუალო სკოლის დირექტორი
ტრენინგები და კვალიფიკაცია:
border
2012 წ. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საწვრთვნელი პროგრამა საშუალო სკოლის მასწავლებელთათვის ”ვისწავლოთ და ვასწავლოთ რელიგიური ტოლერანტობა"
2014 წ. ლიდერთა სკოლა
დირექცია
მერი ქვრივიშვილი
border
თანამდებობა: დირექტორი
დაბ: ქ.თბილისი 13/06/1980
განათლება:
border
ქ.თბილისის 191-ე საშუალო სკოლა
ქ.თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ფილოლოგიის ფაკულტეტი
ტრენინგები და კვალიფიკაცია:
border
2005 წ. თბილისის ” მასწავლებელთა დახელოვნების და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტი” კვალიფიკაციის ამაღლების ოთხმოცდაათ საათიანი კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურის
2001წ. მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი” საწვრთვნელი პროგრამა საშუალო სკოლის მასწავლებელთათვის ”ვისწავლოთ და ვასწავლოთ რელიგიური ტოლერანტობა
2011 წ. ,,აიპ საგანმანათლებლო კვლევებისა და პროფესიული განვითარების ცენტრი”
2012წ. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ტრენინგ პროგრამა
2014წ. ტრენინგ-როგრამა ლიდერობასა და ეფექტურ კომუნიკაციაში
2014წ. საგანმანათლებლო- საკონსულტაციო ჯგუფი, ტრენინგ კურსი თემაზე: "საჯარო სკოლის მართვის სამართლებრივი საფუძვლები"
2014წ. ორგანიზაცია "წარმატების აკადემია" - "გარღვევა წარმატების მწვერვალისკენ"
2014წ. ფლობს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დირექტორის სერთიფიკატს
/
ირმა სარდლიშვილი
border
თანამდებობა: დირექტორის მოადგილე
დაბ: გარდაბანი. 11/03/1964
განათლება:
border
141-ე საშუალო სკოლა
ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. (მიღწეული კვალიფიკაცია, ხარისხი-მაგისტრი)
ტრენინგები და კვალიფფკაცია:
border
95-ე პროფესიული სასწავლებელი-ფიზიკის ლაბორანტი
შპს "მომავლის სკოლა"-სასწავლო ნაწილის გამგე
შპს სკოლა-გიმნაზია "პირველი"-დირექტორის მოადგილე
პედაგოგიური გამოცდილება:
border
შპს "მომავლის სკოლა"- გეოგრაფია
შპს "სკოლა-გიმნაზია "პირველი"- გეოგრაფია
/
ნინო ღაჭავა
border
თანამდებობა: ხარისხის მართვის მენეჯერი
დაბ: ქ. თბილისი 04.07.1993?
განათლება:
border
1990-2001--სკოლა
2011 - 2015 -- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი(TSU) სპეციალობა:სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მიმართულება სოციოლოგია .
2014-2016 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი(IBSU) სპეციალობა: განათლების და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,მიმართულება განათლების ადმინისტრირება
სამუშაო გამოცდილება:
border
არასამთავრობო ორგანიზაცია „ახალგაზრდა ადვოკატები“, პოზიცია–მთავარი სოციოლოგი.
სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი,პოზიცია – სოციოლოგი/ სტაჟიორი.
გალაქტიონ ტაბიძის სახელობის 51 საჯარო სკოლა,პრაქტიკანტი – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში არსებული დოკუმენტაციისა და საქმიანობის შესწავლა და ანალიზი.
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი,პოზიცია – ასისტენტი, სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორი.
კონფერენციები/ გამოქვეყნებული პუბლიკაციები :
border
“Quality Assurance Process At Public and Private Schools in Georgia”.
ყოველწლიური კონფერეცია Irceelt 2017,თემა : „ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები ქართულ საჯარო და კერძო სკოლებში“
ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია,თემა: „ ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესი ზოგადი განათლების სისტემაში“.
დირექცია
თამაზ ქვრივიშვილი
border
თანამდებობა: ინფორმაციული მენეჯერი
დაბ: ქ.თბილისი 03\05\1977წ.
განათლება:
border
ქ.თბილისის 191-ე საშუალო სკოლა
ქ.თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მენეჯმენტისა და მიკროეკონომიკის ფაკულტეტი.
ტრენინგები და კვალიფიკაცია:
border
2011 წ. ,,აიპ საგანმანათლებლო კვლევებისა და პროფესიული განვითარების ცენტრი
2011წ. შ.პ.ს. ”აისი”-ს სასწავლო ცენტრი, საოფისე და საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამების სრული კურსი-ოპერატორის კვალიფიკაცია.
2010 წ. ბუღლტრული ასოციაციის ფედერაცია- ”ბაფი” საერთაშორისო სტანდარტების ბუღალტრული აღრიცხვის, საერთაშორისო სტანდარტებისა და საგადასახადო სისტემის შემსწავლელი კურსი.
დირექცია
ლელა ეუაშვილი
border
თანამდებობა: ფსიქოლოგი
დაბ: ქ.თბილისი 31\07\1977წ.
განათლება:
border
ქ.თბილისის 167-ე საშუალო სკოლა
ქ.თბილისის ი. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი.
ტრენინგები და კვალიფიკაცია:
border
2007 წ. წ.მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი” საწვრთვნელი პროგრამა საშუალო სკოლის მასწავლებელთათვის ”ვისწავლოთ და ვასწავლოთ რელიგიური ტოლერანტობა”
2008წ. საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელე (ცსკო)
2008 წ. .შ.პ.ს. ”აისი”-ს სასწავლო ცენტრი, ბუღალტრული აღრიცხვის, საერთაშორისო სტანდარტებისა და საგადასახადო სისტემის შემსწავლელი კურსი
2010წ. ქ. თბილისის მერიის მიერ გამოცხადებული პროექტის ფარგლებში ინგლისური ენის საბაზისო 54სთ კურსი
kandidi
გამოკითხვა
მოგწონთ ვებ-გვერდის დიზაინი?
კი
არა

 
ბმულები
არქივი
ივნისი 2019 (5)
მაისი 2019 (19)
აპრილი 2019 (27)
მარტი 2019 (6)
თებერვალი 2019 (8)
იანვარი 2019 (2)