ტელ: 593221132
skolakandidi@gmail.com
გამოქვეყნებულია 28-11-2012, 13:46
შპს „კანდ?დ?“ საშუალო სკოლ?ს 2012-2013 სასწავლო წელს
?ნგლ?სურ? ენ?ს კვ?რეულ?ს ფარგლებშ? დაგეგმ?ლ?
ტესტ?რება/გამოცდა ?წყება
გამოქვეყნებულია 28-11-2012, 13:42
სკოლა “კანდ?დმა“ მონაწ?ლეობა მ??ღო საბავშვო სპორტულ-გასართობ? თამაშებ?ს სატელევ?ზ?ო გადაცემაშ? ?მხ?არულ? სტარტებ?’, რომელ?ც საქართველოს ბავშვთა და მოსწავლე ახალგაზრდობ?ს სპორტ?ს ეროვნულ? ფედერაც??ს ხელშეწყობ?თ ჩატარდა. სკოლ?ს გუნდს წარმოადგენდნენ: გ?გ? სარჯველაძე -გუნდ?ს კაპ?ტან?, თათ?ა ურდულაძე - სპორტულ? ცეკვებ?ს პედაგოგ?, ნ?ნო პატაშურ?- მშობელ?, თამაზ ქვრ?ვ?შვ?ლ?- სკოლ?ს IT მენეჯერ?, ასევე მოსწავლეებ?: ქუხ?ლავა ლელუც?, მენაბდე ნ?კა, აბულაძე ბესო, მახარაშვ?ლ? ან?, კვ?ჭ?ძე მარ?ამ?, თათენაშვ?ლ? ნ?ნო, ლაცაბ?ძე სალომე, გურწ?შვ?ლ? დავ?თ?, ქოქოსაძე თენგ?ზ?, ზუბ?აშვ?ლ? გ?ორგ?, ჩხა?ძე დავ?თ?, ?რემაშვ?ლ? მ?შ?კო, გაბაძე ლ?კა, ბალახაშვ?ლ? ნ?ა, ბურჭულაძე ლ?ზ? და კაკავა ელენე.
გამოქვეყნებულია 28-11-2012, 13:37
გამოვლ?ნდა2012-2013 სასწავლო წლ?ს ეროვნულ? სასწავლო ოლ?მპ?ად?ს შედეგებ? საგნებ?სა და კლასებ?ს მ?ხედვ?თ
გამოქვეყნებულია 20-11-2012, 14:47
17 ნოემბერს თბ?ლ?ს?ს ?ვანე ჯავახ?შვ?ლ?ს სახელობ?ს თბ?ლ?ს?ს სახელმწ?ფო უნ?ვერს?ტეტმა ,,საბავშვო უნ?ვერს?ტეტ?’’ ზუსტ და საბუნებ?სმეტყველო მეცნ?ერებათა ფაკულტეტმა დ?დ სააქტო დარბაზშ? ჩაატარა ნახევარფ?ნალურ? შეჯ?ბრ? ზუსტ და საბუნებ?სმეტყველო საგნებშ? :ფ?ზ?კა ,ქ?მ?ა,ბ?ოლოგ?ა,მათემატ?კა და გეოგრაფ?ა X-XII კლასებშ?, რომლშ?ც მონაწ?ლეობას ?ღებდა ჩვენ? სკოლ?ს გუნდ? ,,კანდ?დ?’’
გამოქვეყნებულია 13-11-2012, 15:29
„flex”-? ზოგადსაგანმანეთლებლო სკოლებ?ს მოსწავლეთა გაცვლ?თ პროგრამაა, რომელ?ც ფ?ნანსდება ამერ?კ?ს შეერთებულ? შტატებ?ს მ?ერ. აღნ?შნულ პროგრამაშ? ჩვენ? სკოლ?ს ორმა მოსწავლემ გა?მარჯვა.
გამოქვეყნებულია 13-11-2012, 15:14
?წყება შპს „კანდ?დ?“ -ს საშუალო სკოლაშ? 2012-2013 სასწავლო წელს
ქართულ? ენ?ს კვ?რეულ?ს ფარგლებშ? დაგეგმ?ლ?
ტესტ?რება/გამოცდა
გამოქვეყნებულია 13-11-2012, 15:09
მოსწავლეთა თვ?თმმართველობ?ს მ?ერ ორგან?ზებულ? ფეხბურთ?ს ჩემპ?ონატ? დამთავრდა
გამოქვეყნებულია 13-11-2012, 15:04
?წყება ეროვნულ? სასწავლო ოლ?მპ?ადა
?ხ?ლეთ აქ
გამოქვეყნებულია 2-11-2012, 12:51
21 ოქტომბერს მოსწავლეთა თვ?თმმართველობ?ს წევრებ?ს ორგან?ზატორობ?თ და?წყო ფეხბურთ?ს ტურნ?რ? X-XII კლასებშ?
kandidi
გამოკითხვა
მოგწონთ ვებ-გვერდის დიზაინი?
კი
არა

 
ბმულები
არქივი
ნოემბერი 2018 (4)
ოქტომბერი 2018 (4)
სექტემბერი 2018 (3)
აგვისტო 2018 (2)
ივლისი 2018 (3)
ივნისი 2018 (5)