ტელ: 593221132
skolakandidi@gmail.com
გამოქვეყნებულია 18-12-2011, 16:03
2011 წლ?ს 16 დეკემბერს Iბ კლასს ჩაუტარდათ მ?ზნობრ?ვ? გაკვეთლ? ?ნგლ?სურ ენაშ? პედაგოგ თამარ ჯაფარ?ძ?ს ხელმძღვანელობ?თ.
გამოქვეყნებულია 18-12-2011, 15:57
ჩატარდა ?ნტეგრ?რებულ? გაკვეთ?ლ? ბ?ოლოგ?ა- ფ?ზ?კაშ?. გაკვეთ?ლ?ს თემა ?ყო ,,დ?ფუზ?ა და გარემო’’ . გაკვეთ?ლზე მუშაობდნენ ამავე სკოლ?ს მე-8 კლას?ს მოსწავლეებ? და საგნ?ს პედაგოგებ?: ბ?ოლოგ?ა-ე. მოლაშხ?ა . ფოზ?კა- ხ. ლომ?ძე. მოსწავლეებმა გამოავლ?ნეს მასალ?ს საფუძვლ?ან? ცოდნა . თემასთან დაკავშ?რებ?თ გან?ხ?ლეს ბუნებაშ? მ?მდ?ნარე მოვლენებ? წამოაყენეს ჰ?პოთეზებ? და ჩაატარეს პრაქტ?კულ? სამუშაოებ? , რათა დაემტკ?ცებ?ნათ თავ?ანთ? ვარაუდებ?. დაკვ?რვებ?სათვ?ს გამოყენებულ ?ქნა სხვადასხვა ტ?პ?ს ნ?ვთ?ერებებ?.
გაკვეთ?ლს ესწრებოდნენ ფ?ზ?კ?ს მასწავლებელ? : ?ზოლდა გომ?აშვ?ლ?, სკოლ?ს ხარ?სხ?ს მართვ?ს მენეჯერ? მერ? ქვრ?ვ?შვ?ლ?, დ?რექტორ?ს მოადგ?ლე თამარ კობახ?ძე, მათემატ?კ?ს მასწავლებელ? მა?ა გელაძე. ტექნ?კურ? მხარე უზრუნველყო ?ნფო მენეჯერმა თამაზ ქვრ?ვ?შვ?ლმა.
15.12 2011
ვრცლად......
გამოქვეყნებულია 18-12-2011, 15:49
Vბ კლას?ს მოსწავლე დემეტრე გეგუჩაძე დაჯ?ლდოვდა
გამოქვეყნებულია 18-12-2011, 15:44
2011წლ?ს 12 დეკემბერს XIა კლას? პედაგოგ დ?ანა წამალაშვ?ლ?ს ხელმძღავნელობ?თ ?მყოფებოდა მ?ზნობრ?ვ ექსკურს?აზე.
გამოქვეყნებულია 18-12-2011, 15:39
მოსწავლეებმა მო?ლოცეს ანჩ?სხატ?-ს სახელობ?ს ტაძარ?, მეტეხ?ს ტაძარ?, აბო თბ?ლელ?ს სამლოცველო და მამა დავ?თ?ს სახელობ?ს ეკლეს?ა. გაეცნენ ამ ტაძრებ?ს ?სტორ?ას .
გამოქვეყნებულია 18-12-2011, 15:34
2011 წლ?ს 9დეკემბერს IIIა კლას? ?მყოფებოდა მ?ზნობრ?ვ ექსკურს?აზე მამა დავ?თს მთაზე.
გამოქვეყნებულია 18-12-2011, 15:30
2011წლ?ს 6დეკემბერს IVა კლას? ნ?ნო ფარსმან?შვ?ლ?ს ხელმძღვანელობ?თ ?მყოფებოდა მ?ზნობრ?ვ ექსკურს?აზე „ქართველ მწერალთა და მოღვაწეთა პანთეონშ?“.
გამოქვეყნებულია 18-12-2011, 15:27
2011წლ?ს 5დეკემბერს VIII კლას? ხელმძღვანელ მარ?კა ღლონტთნ ერთად ?მყოფებოდა მ?ზნობრ?ვ ექსკურს?აზე , მთაწმ?ნდ?ს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონშ?.
გამოქვეყნებულია 18-12-2011, 15:20
2011 წლ?ს 1დეკემბერს მასწავლებელთა პროფეს?ულ? განვ?თარებ?ს ეროვნულ ცენტრშ? (მასწავლებლ?ს სახლ?) ჩატარდა სემ?ნარ?
გამოქვეყნებულია 18-12-2011, 15:15
2011წლ?ს 28 ნოემბერს II კლასს ლელა გადახაბაძ?ს ხელმძღვანელობ?თ პ?როვნულ? და მორალურ? განვ?თრებ?ს მ?ზნ?თ ჩაუტარდათ ღ?ა გაკვეთლ?.

kandidi
გამოკითხვა
მოგწონთ ვებ-გვერდის დიზაინი?
კი
არა

 
ბმულები
არქივი
ნოემბერი 2018 (4)
ოქტომბერი 2018 (4)
სექტემბერი 2018 (3)
აგვისტო 2018 (2)
ივლისი 2018 (3)
ივნისი 2018 (5)