ტელ: 593221132
skolakandidi@gmail.com
გამოქვეყნებულია 29-04-2013, 13:02
სკოლ?ს ადმ?ნ?სტრაც?ამ ს?გელებ?თ დააჯ?ლდოვა დედა ენ?ს დღ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? კვ?რეულ?ს ფარგლებშ? ჩატარებულ? ღონ?სძ?ებებ?ს მონაწ?ლენ?.
გამოქვეყნებულია 29-04-2013, 12:59
19 აპრ?ლს ქართულ? ენ?სა და ლ?ტერატურ?ს პედაგოგმა ვენერა ჯან?კაშვ?ლმა IX კლასშ? ჩაატარა ღონ?სძ?ება „ასე უყვარდათ საქართველოშ?“.
გამოქვეყნებულია 29-04-2013, 12:57
19 აპრ?ლს V კლას?ს პედაგოგმა მარ?ნე ?რემაშვ?ლმა ჩაატარა დედა ენ?ს დღ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? ღონ?სძ?ება „ ო, ენავ ჩემო“.
გამოქვეყნებულია 29-04-2013, 12:53
18 აპრ?ლს VIII კლას?ს პედაგოგებმა ეკატერ?ნე ფსუტურმა და მაკა დ?აკონ?ძემ ჩაატარეს ვ?ქტორ?ნა.
გამოქვეყნებულია 29-04-2013, 12:35
18 აპრ?ლს Xბ და Xა კლასებმა, პედაგოგ შორენა შამუგ?ას ხელმძღვანელობ?თ, წარმოადგ?ნეს „ვეფხ?სტყაოსნ?ს“ ცალკეულ? ეპ?ზოდებ?ს შემოქმედებ?თ? ჩვენება.
გამოქვეყნებულია 29-04-2013, 12:25
მ?მდ?ნარე წლ?ს 19 აპრ?ლს, დედა ენ?ს დღ?სადმ? მ?ღვნ?ლ? კვ?რეულ?ს ფარგლებშ? მე-7 ა კლას?ს ქართულ? ენ?სა და ლ?ტერატურ?ს მასწავლებლ?ს ორგან?ზატორობ?თა და ამავე კლას?ს დამრ?გებლ?ს ეთერ რაზმაძ?ს ხელმძღვანელობ?თ მოეწყო გასვლ?თ? ღონ?სძ?ება გალაკტ?ონ ტაბ?ძ?ს სახლ-მუზეუმსა და ეთნოგრაფ?ულ მუზეუმშ? სახელწოდებ?თ “ნოდარ ტაბ?ძე-გალაქტ?ონ?ს სახლ?ს მასპ?ნძელ?“.
გამოქვეყნებულია 29-04-2013, 12:20
16 აპრ?ლს ხათუნა ბურდულმა VIIბ კლასშ? ჩაატარა ღონ?სძ?ება „მამათა და შვ?ლთა ბრძოლა“, რომელსაც დაესწრნენ დ?რექც??ს წარმომადგენლებ? და კათედრ?ს წევრებ?.
გამოქვეყნებულია 29-04-2013, 12:19
15 აპრ?ლს Xბ კლას?ს მოსწავლეებმა, პედაგოგ შორენა შამუგ?ას ხელმძღვანელობ?თ, წარმოადგ?ნეს საკონფერენც?ო თემებ?.
გამოქვეყნებულია 29-04-2013, 12:16
ამა წლ?ს 15 აპრ?ლ?დან 19 აპრ?ლ?ს ჩათვლ?თ, სკოლა „კანდ?დშ?“სკოლ?ს მოსწავლეთა თვ?თმმართველობ?სა და ქართულ? ენ?ს კათდრ?ს ?ნ?ც?ატ?ვ?თა და ორგან?ზატორობ?თ ჩატარდა დედა ენ?ს დღ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? კვ?რეულ?, რომლ?ს ფარგლებშ?ც ქართულ? ენ?სა და ლ?ტერატურ?ს კათედრ?ს წევრებმა ჩაატარეს სხვადასხვა ღონ?სძ?ებებ? და კონკურსებ?.
გამოქვეყნებულია 29-04-2013, 12:11
სკოლა „კანდ?დ?ს“ IX კლას?ს მოსწავლეებმა მოაწყვეს საქველმოქმედო აქც?ა „დავეხმართ ძეგვ?ს ბავშვთა სახლს“. შემოწ?რულობ?ს სახ?თ, ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებმა შეაგროვეს სათამაშოებ? და ტანსაცმელ?, ასევე, შე?კრ?ბა გარკვეულ? რაოდენობ?ს თანხაც.

kandidi
გამოკითხვა
მოგწონთ ვებ-გვერდის დიზაინი?
კი
არა

 
ბმულები
არქივი
ნოემბერი 2018 (4)
ოქტომბერი 2018 (4)
სექტემბერი 2018 (3)
აგვისტო 2018 (2)
ივლისი 2018 (3)
ივნისი 2018 (5)