ტელ: 593221132
skolakandidi@gmail.com
სკოლა "კანდიდი"
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
სწავლა - ნათელი მომავლისათვის
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
გამოქვეყნებულია 29-05-2011, 12:42
2010-2011 სასწავლო წლ?ს 30 ოქტომბრ?დან საქართველოს ყველა სკოლაშ? და?წყო განათლებ?სა და მეცნ?ერებ?ს სამ?ნ?სტროს მ?ერ ორგან?ზებულ ეროვნულ? სასწავლო ოლ?მპ?ადა . მასშ? წარმატებ?თ მონაწ?ლეობენ ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?.
გამოქვეყნებულია 29-05-2011, 12:40
2010 წლ?ს 5 დეკემბერს ჩატარდა მათემატ?კურ? კონკურს?ს-,,ევერესტ?ს“ შესარჩევ? ტურ? მოსწავლეთათვ?ს მე-2-დან მე-6 კლას?ს ჩათვლ?თ
გამოქვეყნებულია 29-05-2011, 12:37
2010 წლ?ს 18 დეკემბერს ,,დ?დაქტ?კ?ს ” მ?ერ ორგან?ზებულ რუსულ? ენ?ს კონკურსშ? მონაწ?ლეობა მ??ღო ჩვენმა სკოლამ.
გამოქვეყნებულია 29-05-2011, 12:35
2011 წლ?ს 18 დეკემბერს ,,დ?დაქტ?კ?ს” მ?ერ ორგან?ზებულ მათემატ?კ?ს კონკურსშ? მონაწ?ლეობა მ??ღო ჩვენმა სკოლამ.
გამოქვეყნებულია 29-05-2011, 12:33
2011 წლ?ს 3 მარტ?დან 27 მარტ?ს ჩათვლ?თ, სკოლაშ? ჩატარდა ზოგად? განათლებ?ს ცალკეულ? კლას?ს-კლასებ?ს , ასევე ცალკეულ კლასშ? შემავალ? საგნ?ს-საგნებ?ს ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამა-პროგრამებ?ს ექსტერნატ?ს ფორმ?თ დაძლევ?ს გამოცდებ?, 1993 წელს დაბადებულ მოსწავლეთათვ?ს.
გამოქვეყნებულია 29-05-2011, 12:29
2011 წლ?ს 25 მარტს ,საბერძნეთ?ს დამოუკ?დებლობ?ს დღესთან დაკავშ?რებ?თ, სკოლა ,,ოლ?მპოს“ თაოსნობ?თ დაფუძნდა ყოველწლ?ურ? საგაზაფხულო სასკოლო ფესტ?ვალ?-,,ოლ?მპოს მწვერვალ?“, რომლ?ს ფარგლებშ?ც მოეწყო მოსწავლეთა ნახატებ?ს გამოფენა და თბ?ლ?ს?ს სასკოლო ვ?ქტორ?ნა-,,ბერძნულ? მ?თებ?ს სამყარო“(15.04 2011), რომელშ?ც მონაწ?ლეობა მ??ღეს ,,კანდ?დ?ს” მოსწავლეებმა.
გამოქვეყნებულია 29-05-2011, 12:26
თბ?ლ?ს?ს 63-ე საჯარო სკოლ?ს საბუნებ?სმეტყველო კათედრამ საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებ?ს IX-XII კლას?ს მოსწავლეთათვ?ს გამოაცხადა კონკურს? თემაზე ,,ფ?ზ?კა ყველგან და ყოველთვ?ს”, რომელშ?ც X კლას?ს მოსწავლე ნანო ხარებავა დაჯ?ლდოვდა II ხარ?სხ?ს დ?პლომ?თ
გამოქვეყნებულია 29-05-2011, 12:23
2011 წლ?ს 24 მა?სს 177-ე საჯარო სკოლაშ? გამოვლ?ნდნენ ზღაპრ?ს საგაზაფხულო ფესტ?ვალ?ს გამარჯვებულებ?.
გამოქვეყნებულია 22-10-2003, 11:35

27 ოქტომბერს შპს. ,,კანდ?დ?ს” საშუალო სკოლ?ს VIბ კლას?ს მოსწავლეებ? კლას?ს დამრ?გებლ?ს და ჩვენ? საქართველოს მასწავლებლ?ს ორგან?ზებ?თ ?მყოფებოდნენ გასვლ?თ ღონ?სძ?ებაზე საქართველოს ?სტორ??ს ეროვნულ მუზეუმშ?.

kandidi
გამოკითხვა
მოგწონთ ვებ-გვერდის დიზაინი?
კი
არა

 
ბმულები
არქივი
ნოემბერი 2018 (6)
ოქტომბერი 2018 (4)
სექტემბერი 2018 (3)
აგვისტო 2018 (2)
ივლისი 2018 (3)
ივნისი 2018 (5)